وایقان

وطنمان را بشناسیم و بشناسانیم

اولین ها در وایقان

اولین ها در وایقان :

تا آنجا که می دانم ؛

1.    اولین کسی که از وایقانی ها برای کار کردن به تهران رفت مرحوم مشهدی کاظم امین لو بود او در زمان سلطنت مظفرالدینشاه به تهران رفت و به شغل سمساری مشغول شد. در تهران ازدواج نمود و بعد از ازدواج در زمان سلطنت احمد شاه به وایقان برگشت اما چون همسرش تهرانی بود نتوانست در وایقان بماند. مجدداً با خانوادۀ خود که تازه صاحب فرزندی هم شده بود، به تهران برگشت و در هنگام برگشت به تهران پدر من علی اکبر امین لو را که سیزده ساله بود و پدر خود را از دست داده بود با خودش به تهران برد. این سفر ایشان از وایقان به تهران با پای پیاده سی روز طول کشید.

2.    اولین کسی که در وایقان به سبک جدید اقدام به تعلیم سواد نمود مرحوم حاج میرزاحبیب معرفت بود ولی چون با عدم استقبال روبرو شد با تشویق حاج اسدالله معرفت به خامنه رفت و با کمک او به تأسیس و اداره مدرسه در خامنه همت گماشت.

3.    اولین کسی که در وایقان کارخانۀ قالیبافی دایر نمود مرحوم میرزاتقی رضایی بود او که اهل تبریز بود توسط عده ای از معتمدین وایقان از جمله کربلایی رجب صابونی جهت تعلیم دانش آموزان به وایقان آورده شد ولی به علت عدم استقبال، کلاس درس ایشان تعطیل شد. او در وایقان بعد از تعطیلی کلاس درس کارخانۀ قالیبافی دایر نمود تعداد زیادی از وایقانیها از جمله آقایان حاج برجعلی برجی و حاج ابو طالب علمشاهی، و مرحومان محمدعلی بخش وایقان، خورشید دربان (نیک نفس)، حاج عیسی نوری، حیدر مصراحمدی  و ....... حرفۀ قالیبافی را از او آموختند و خودشان بعداً کارخانۀ قالیبافی تأسیس نموده و موجب رونق قالیبافی در وایقان شدند.

4.    اولین کسانی که از وایقانیها به طور رسمی به استخدام دولت در آمده و حقوق بگیر شدند مرحومان پورجهانی و محمد طلعتی بودند که به عنوان راهدار در راه آهن تبریز به شرفخانه استخدام شدند.

5.    اولین کسی که از وایقانیها به استخدام آموزش و پرورش درآمد مرحوم مشهدی محسن برزگری بود او در سال 1330 با تأسیس مدرسه  در وایقان به عنوان خدمتگزار مدرسه استخدام شد. او که مرد بسیار خیرخواهی بود در تشویق مردم برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه بسیار مؤثر بود.

6.    اولین کسی که در وایقان مدرسه بنا نمود مرحوم ابراهیمی دریانی بود که در سال 1330 افتتاح شد.

7.    اولین کسی که دوچرخه را به وایقان آورد شخصی بود به نام مرحوم صفر، پس از او نیز به ترتیب مرحومان مشهدی ابوطالب باقرزاده، کربلایی حسنعلی حسن زاده  دوچرخه به وایقان آوردند. درآن ایام به دوچرخه "یِل آتی" می گفتند.

8.    اولین گرامافون را آقای گرامافونچی رستم در سال 1320-1321 از شوروی آورده بودند. پس از او نیز مرحوم میرزاآقا مراد پور گرامافون به وایقان آورد. بعد از آن نیز هرکس به باکو می رفت معمولاً با خودش گرامافون می آورد. (راوی آقایصابونیان)

9.    اولین کسی که رادیو را به وایقان آورد مرحوم مشهدی عزیز سعیدخانی بود در این مورد در شرح محلۀ جان احمد توضیح داده ام.

10.                       اولین کسی که تلویزیون را به وایقان آورد جناب آقای حاج مهدی مراد پور در حدود سال 1346 بود.

11.                       اولین کسی که از وایقانیها موفق به اخذ مدرک ششم ابتدایی شد مرحوم جعفرصادق سیفی بود.

12.                       اولین کسی که از وایقانیها موفق به تحصیل در دبیرستان و اخذ مدرک نهم (سیکل اول) شد مرحوم جعفرصادق سیفی بود.

13.                       اولین کسی که از وایقانیها موفق به تحصیل در سیکل دوم دبیرستان و اخذ دیپلم دبیرستان شد اینجانب بودم

14.                       اولین کسی که از وایقانیها به عنوان معلم به استخدام آموزش پرورش درآمد اینجانب بودم.

15.                       اولین کسی که از وایقانیها برای تحصیل وارد دانشگاه و اخذ درجۀ لیسانس شد من بودم

16.                       اولین کسی که از وایقانیها موفق به اخذ دکترای پزشکی شد، من بودم.

17.                     اولین کسی که ماشین به وایقان آورد مرحوم محمدنقی نزهتی (پدربزرگ بنده) و شریکش مرحوم غفار غفوری بودند.در سال1344.و آقای جمشید هاشمی در سال1346 ماشین به وایقان آوردند. (راوی ناهید صابونیان)
18.                       اولین کسی که اتوبوس به وایقان اورد مرحوم کربلایی حسنعلی حسن زاده بود.

19.                       اولین چاه عمیق در وایقان با مدیریت مرحوم سلطانعلی صفدری ایجاد شد.

20.                       اولین شرکت تعاونی روستایی در وایقان با مدیریت مرحوم سلطانعلی صفدری ایجاد شد.

21.                       اولین کورۀ آجر پزی در وایقان توسط مرحوم میر جعفر ساداتیان شبستری ایجاد شد.

22.                       اولین کدخدای وایقان مرحوم مشهدی رضا از منسوبین کربلایی لطفعلی بود

23.                       اولین اعضای انجمن در وایقان آقای حاج برجعلی برجی و مرحومان حاج ابراهیم خلیل خلیلیان، حاج عیسی نوری، محمد جلالی و محمدعلی بخش وایقان بودند.

24.                       اولین اعضای خانۀ انصاف در وایقان آقایان حاج برجعلی برجی و  محمد رضا علمشاهی و مرحومان رستم سمندری و محمد جلالی بودند.

25.                       اولین مسؤول پست در وایقان آقای سلطانعلی صبح خیز بود.

26.                       اولین مسؤول تلفن در وایقان آقای سلطانعلی صبح خیز بود.

27.                       در سال 1346 برای اولین بار برق به وایقان آمد.

28.                       در سال 1347 برای اولین بار وایقان دارای لوله کشی آب مشروب شد.

29.                       در سال 13۶2 برای اولین بار درمانگاه در وایقان افتتاح شد.

30.                       در  سال 1365 برای اولین بار جاده وایقان به شبستر آسفالت شد

31.                       در سال 1367 اولین نفر به نام مرحوم قربانعلی تاریخی در گورستان جدید وایقان دفن گردید.

32.                       در سال 1348 اولین هیأت از وایقان به صورت دستۀ حسینی به زیارت حضرت امام رضا شرفیاب شدند.

33.                       اولین خانمهایی که از وایقانیها در رشته پزشکی تحصیل نموده و فارغ التحصیل شدند خانم دکتر سحر علمشاهی و خانم دکتر مینا امین لو بودند.

34.                       عبور اولین قطار از وایقان روز جمعه شانزدهم ماه صفر سال 1334 قمری  مطابق با توشقان ئیل سال 1295 شمسی

35.                       اولین آژانس مسافرتی (فرهنگ ) توسط آقایان علی هاشمی و رضا غیبی در سال 1375 تاسیس شد . (راوی م – هـ)

36.                       اولین شهید وایقان شهید حیدر علی رشیدی می باشد. (راوی آقای علی هاشمی)

۳۷.                        اولين بانك در وايقان در محله توتونليق جنب مغازه مشهدي حسن قنادي داير شده بود. متاسفانه من تاريخچه آن را نمي‌دانم. فكر مي‌كنم بانك صادرات بوده است. (راوی مهندس ایوب غفوری)

لازم است یاد آوری نمایم که اولین بانک در وایقان بانک صادرات بود که در ساختمان آقای حاج ابراهیم خلیلل خلیلیان ایجاد شد. لذا نظر آقای غفوری را به موضوع فوق جلب می کنم.


۳۸.                  ـ اولين بانك به روش جديد هم شعبه‌اي از بانك ملي بود كه باز در محله توتونليق در ساختمان حاج مهدي مرادپور در حدود سال 1372 تاسيس شد.(روایت آقای مهندس ایوب غفوری)


۳۹                   ـ اولين مدرسه راهنمايي در وايقان در خانه اجاره‌اي احمدي در سال ...... به صورت مختلط تاسيس شد. بعدها مكان اين مدرسه به خانه اجاره‌اي مرحوم حاج عيوض عيوضي در ابتداي داش كوچه سي مشهور به "دوز" منتقل گرديد. در سال 1362 كه من دانش آموز اول راهنمايي اين مدرسه بودم به مكان جديد كه شمال مخابرات است منتقل شديم. (روایت آقای مهندس ایوب غفوری)


۴۰.                 ـ اولين دبيرستان در وايقان در سال ..... (1373 يا 1374 ) تاسيس شد كه در آن رشته رياضي فيزيك تدريس مي‌شد. (روایت آقای مهندس ایوب غفوری)

۴۱.                اولین تراکتور در حدود سال ۱۳۴۸ توسط مرحوم حاج احمد خوشبختی به وایقان آورده شد تراکتور ایشان ساخت روس بود. تراکتور مزبور استارت نداشت و برای روشن نمو دن آن موتور بنزینی کوچکی ضمیمه شده بود که اول آن موتور روشن می شد و سپس با کمک این موتور اصلی تراکتور روشن می گردید و موتور بنزینی خاموش می شد.(راوی : حاج محمد رضا جعفری)

۴۲.              اولین شهردار وایقان جناب آقای شفایی می باشد(راوی آقای علی هاشمی)

 ۴۳.           اولین شخصی که موفق شد از شهر وایقان به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند جنابعالی بودید. (راوی آقای عبادتی)

 ۴۴.           اولین شخصی که از شهر وایقان در قوه قضائیه استخدام شدند آقای مهدی غفوری بودند(راوی آقای عبادتی)

 ۴۵.           اولین وکیل پایه یک(ارشد) دادگستری از شهر وایقان آقای عباس عبادتی می باشند .(راوی آقای عبادتی)

۴۶.              اولین شرکت تعاونی خوار و بار (فروشگاه زنجیره ای به سبک امروزی) که در محل ساختمان مرحوم حاج احمد خوشبختی ، نبش پایینی میدان بانک ملی بوده قرارداشت.(راوی آقای حسین خلیلیان)  

۴۷.               اولین تزریقاتی وایقان : مرحوم خداکرم هاشمی و همسرش بودند (راوی  آقای صابونیان)
۴۸.               اولین طراح لباس عضو انجمن طراحان لباس ایران از وایقان : زهرا صابونیان و فاطمه صابونیان (راوی آقای صابونیان)

۴۸.                اولین نظامی وایقان -شاغل در ارتش- از وایقان : مرحوم مرتضی واعظ (راوی آقای صابونیان)

۴۹.                اولین کسی که سماور زغالی به وایقان آورد : زلفعلی بیگ صابونیان (راوی آقای صابونیان)
۵۰.                اولین افسر های وایقان : زلفعلی بیگ صابونیان - عسگر بیگ شرقی - جعفرقلی بیگ کرباسی...دوره قاجار (راوی آقای صابونیان)
اولین کسی که از گاز شهری استفاده کرد : آقای رجبعلی جلالی (راوی آقای صابونیان)

۵۱  اولین کسی که با مسافرت زمینی از مسیر عراق _ سوریه _ به سرزمینهای اشغالی و زیارت بیت المقدس و مسجدالاقصی رفته از وایقان مرحوم حاجی ابو طالب علمشاهی بود که به گمانم حاکم عراق در آنزمان یا  حسن البکر ویا عبدالکریم قادر بود. در هر حال این مسافرت در دوره حکومت پهلویان صورت گرفته توسط ایشان .(راوی اقای نصرت علمشاهی)


برچسب‌ها: اولین ها در وایقان
+ نوشته شده در  جمعه ۱۰ شهریور۱۳۹۱ساعت 17:35  توسط دکتر حسن امین لو  |